self

window.self - посилання на поточне вікно або фрейм.

Синтаксис:

window.self;

Опис:

self властивість об'єкта window яка є синонімом поточного window.

window є тотожним self:

alert(window===self); //true var window1 = window; var window2 = self; var window3 = window.window; var window4 = window.self; alert(window1==window2 && window3==window4); //true

self використовується для посилання на поточне вікно і містить ті самі методи і властивості що і window.

Приклад:

alert('window.location.href='+ window.location.href+' self.location.href='+self.location.href); self.alert('self');