scrollbars

window.scrollbars - повертає об'єкт scrollbars.

Синтаксис:

window.scrollbars;

Параметри:

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати якщо посилатися на поточне вікно.

Опис:

window.scrollbars властивість об'єкту window яка містить об'єкт scrollbars, що представляє полоси прокручування документу.

Приклад:

alert( window.scrollbars.visible);