dispatchEvent()

dispatchEvent() - імітація події.

Синтаксис:

object.dispatchEvent(event);

Параметри:

object - об'єкт у якому призначається подія. Об'єктом може бути window, document, Element або інший об'єкт який підтримує події.

eventObj - об'єкт Event.

Опис:

dispatchEvent() метод об'єкту window, document, Element та інших об'єктів які підтримують події. Метод дозволяє викликати подію, тобто імінутувати подію.

Приклад:

//додаємо подію document.onclick=function(){ alert("клік по документу"); } //створюємо об'єкт Event var e = document.createEvent("MouseEvent"); e.initEvent("click", true, true); //імітація події document.dispatchEvent(e); document.onclick=function(){ alert("клік по документу"); } var e = new Event("click"); document.dispatchEvent(e);