getComputedStyle()

window.getComputedStyle() - повертає всі стилі CSS елементу.

Синтаксис:

style = window.getComputedStyle( element [, pseudoElt ]);

Параметри:

style - зміна яка отримує стилі.

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати.

element - об'єкт Element, елемент DOM.

pseudoElt - псевдо-елемент наприклад "::after" або вказати null, або пустий рядок.

Опис:

getComputedStyle() метод об'єкту window який повертає об'єкт CSSStyleDeclaration який містить значення всіх властивостей CSS вказаного елемента.

getComputedStyle() повертає стилі CSS які сягають: вказані безпосередньо у елементі style="", вказані у стилях

<style></style>
або зовнішньому css файлі, стиль браузера по замовчуванню.

Тільки для читання стилів.

Приклад:

#test var el=document.getElementById('test'); var css=getComputedStyle(el); alert( css.color ); alert( css.fontFamily ); var cssStyle= getComputedStyle(document.getElementsByTagName('p')[0]); var s='<p style="text-align:center;">Список css стилів елементу document.getElementsByTagName("p")[0]:</p><table align="center"><tr><th>назва</th><th>значення</th></tr>'; for(i=0;i<cssStyle.length;i++){ s+='<tr'+((i%2)?' style="background-color:#ffffe0;"':'')+'><td>'+cssStyle[i]+'</td><td>'+cssStyle.getPropertyValue(cssStyle[i])+'</td></tr>'; } s+='</table>'; var w=window.open("about:blank"); w.document.write(s);