statusbar

window.statusbar - повертає об'єкт statusbar.

Синтаксис:

window.statusbar;

Параметри:

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати якщо посилатися на поточне вікно.

Опис:

statusbar властивість об'єкту window яка містить об'єкт statusbar, що представляє рядок стану у браузері.

Приклад:

alert(window.statusbar.visible);