scrollByLines()

window.scrollByLines() - прокручує документ на задану кількістю рядків.

Синтаксис:

window.scrollByLines( lines )

Параметри:

lines - кількість рядків для прокрутки документа. lines може бути позитивним або негативним числом.

Опис:

scrollByLines() метод об'єкту window який прокручує документ на вказану кількість рядків.

Не усі браузери підтримують.

Приклад:

if(window.scrollByLines) window.scrollByLines(50); else alert("Ваша браузер не підтримує window.scrollByLines");