isSecureContext

window.isSecureContext - чи безпечний контент.

Синтаксис:

window.isSecureContext;

Параметри:

window - об'єкт window.

Опис:

isSecureContext властивість об'єкту window яка містить логічне значення true або false, що представляє чи безпечна сторінка для застосування функцій чи ні. Тільки для читання.

Браузер перевіряє певні умови політики безпеки і вирішує чи є безпечна сторінка чи ні.

Зазвичай перевіряється безпека на використання таких API: Service Worker, AppCache, GeoLocation, MediaKeySystemAccess.

Не всі браузери підтримують, так як дана технологія є експерементальною.

Приклад:

if(window.isSecureContext==true) alert('Сторінка є безпечна.'); else alert('Сторінка НЕ безпечна.'); if(window.isSecureContext==true) { function success(pos){ alert('ширина : ' + pos.coords.latitude+' довгота: ' + pos.coords.longitude+' метрів: ' + pos.coords.accuracy + ' м.'); }; function error(e){ alert('Помилка [' + e.code + ']: ' + e.message); }; navigator.geolocation.getCurrentPosition(success, error, {enableHighAccuracy: true, timeout: 5000, maximumAge: 0}); } else alert('Сторінка не є безпечною.');