setTimeout()

window.setTimeout() - створює таймер - виконує код через вказаний час.

Синтаксис:

var timeoutID = window.setTimeout(func, [delay, param1, param2, ...]); var timeoutID = window.setTimeout(code, [delay]);

Параметри:

window - не обов'язково вказувати. Об'єкт window.

timeoutID - зміна яка отримує id таймера. Який може бути використаний для window.clearTimeout().

func - функція яка має виконуватися після заданого часу.

dalay - число мілісекунд через які виконається функція чи код.

param1, param2 - параметри які передаються функції.

code - рядок з кодом JavaScript.

Опис:

setTimeout метод об'єкту window який виконує функцію/код через заданий час.

Приклад:

window.setTimeout('alert(3);',3000); window.setTimeout(function(){alert(3);},3000); function test(x,y){ alert(x+y);} window.setTimeout(test,5000,3,4); setTimeout(test(1,1),3000);