Date.getTime()

Date.getTime() - повертає кількість мілісекунд у даті і часу.

Синтаксис:

dateObj.getTime()

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

Опис:

getTime() метод об'єкту Date який повертає кількість мілісекунд з 01.01.1970 по дату і в час у об'єкті Date.

Приклад:

var d= new Date(); var m=d.getTime(); alert(m); var d = new Date('2012-10-12 19:45:56'); alert(d.getTime());