Date.getUTCDate()

Date.getUTCDate() - повертає день у форматі UTC.

Синтаксис:

dateObj.getUTCDate()

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

Опис:

getUTCDate() метод об'єкту Date який повертає номер дня у місяці по даті формату UTC від 1 до 31 з дати об'єкта.

Приклад:

var d= new Date(); alert(d.getUTCDate()); var d = new Date('2012-10-12'); alert(d.getUTCDate());