Date.setUTCHours()

Date.setUTCHours() - встановлює годину по UTC.

Синтаксис:

dateObj.setHours(hours,[minute [,second [,ms]]])

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

hours - обов'язкове значення від 0 до 23 яке вказує годину.

minute - числове значеня від 0 до 59 яке вказує хвилини.

second - числове значення від 0 до 59 яке вказує секунди.

ms - числове значення від 0 до 999 яке вказує мілісекунди.

Опис:

setUTCHours() метод об'єкту Date який змінює годину по UTC (Всесвітній координований час) .

Якщо параметри minute, second, ms не вказані то вони беруться з Date.getUTCMinutes(), Date.getUTCSeconds(), Date.getUTCMilliseconds.

У деяких браузерах повертає мілісекунди з 01.01.1970.

var d = new Date(); var ms= d.setUTCHours(1); alert('мілісекунди: '+ms+' в даті: '+Date(ms));

Приклад:

var d= new Date(); d.setHours(0); alert(d);

Якщо вказати більше число у параметрах ніж допустимий діапазон то зміниться відносно залишку.

var d= new Date(); d.setUTCHours(25,59,07); alert(d);