scrollTo()

window.scrollTo() - прокручує документ до заданих координатів.

Синтаксис:

window.scrollTo(x, y);

Параметри:

window - не обов'язково вказувати. Об'єкт window.

x - піксель уздовж горизонтальної осі документа, який буде відображатися у верхньому лівому кутку.

y піксель уздовж вертикальної осі документа, який буде відображатися у верхньому лівому кутку.

Опис:

scrollTo() метод об'єкту window який прокручує документ до заданих координатів.

Приклад:

window.scrollTo(0,150);

Приклад плавної прокрутки веб-сторінки у вверх:

function getTop(){ if(window.scrollY>50) setTimeout('getTop();',15); window.scrollTo(0,window.scrollY-100);} getTop();