openDatabase()

openDatabase() - підключається до Web SQL Database.

Синтаксис:

db = window.openDatabase(name, version, displayName, maxSize, creationCallback );

Параметри:

db - зміна яка отримує об'єкт Database.

window - не обов'язково вказувати. Об'єкт window.

name - рядок з назвою бази даних. Назва бази даних чутлива до регістру символа.

version - рядок який містить версію Web SQL Api. Можливі версії: "0.1", "1.0" або вказується порожній рядок "".

displayName - рядок який містить опис бази даних.

maxSize - число яке вказує передбачуваний максимальний розмір бази даних в байтах. Зазвичай максимальний ліміт у браузерах 5 Мб.

creationCallback - не обов'язково вказувати. Функція яка визивається якщо бази даних name немає.

Опис:

openDatabase() метод об'єкту window який підключається до бази даних і повертає об'єкт Database для роботи з Web SQL або null якщо не вдалося підключитися до бази даних.

Не всі браузери підтримують Web SQL Database.
Не являється стандартом, тому різні браузери можуть підтримувати різні параметри.

Приклад:

if(window.openDatabase){ var db = window.openDatabase("test","0.1","test DB", 2097152, function(tx){tx.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS test(`id` INTEGER PRIMARY KEY, `name`, `text`);');}); alert(db); }else alert("Ваш браузер НЕ підтримує openDatabase.");