Array.at()

at() - повертає елемент масиву за вказаним індексом.

Синтаксис:

arr.at( index );

Параметри:

arr - об'єкт Array.

index - число яке вказує індекс елемента яке необхідно повернути. Якщо число від'ємне тоді повертається з кінця масиву на вказане число.

Опис:

at() метод об'єкта Array який повертає елемент масиву за вказаним індексом.

Якщо параметри index вказано від'ємне число тоді це еквівалентно Array.length-index.

Метод at() входить у специфікацію ES2022.

Приклад:

var arr=['один', 'два', 'три', 'чотири']; alert( arr.at(2) ); // 'три' console.log( arr.at(0) ); // 'один' //аналог console.log( arr[0] ); //'один' var mas=[4, 3, 2, 6, 8, 10]; alert( mas.at(-1) ); //10 //є аналогом alert( mas[mas.length-1]);