Array.isArray()

isArray() - чи є об'єкт масивом.

Синтаксис:

Array.isArray( obj )

Параметри:

obj - об'єкт який потрібно перевірити.

Опис:

isArray() метод об'єкту Array який повертає true, якщо об'єкт є масивом і false якщо він масивом не є.

Даний метод не підтримують старі браузери.

Приклад:

Array.isArray([]); //true Array.isArray(new Array()); //true Array.isArray(Array.prototype); //true Array.isArray({}); //false Array.isArray(4); //false

Функція перевірки чи є об'єкт масивом, працює також у старих браузерах:

function isArray(mas){ if(Array.isArray==undefined) return Object.prototype.toString.call(mas)=="[object Array]"; else return Array.isArray(mas); } var b=new Array; alert(isArray(b)); //true