Array.some()

Array.some() - перевіряє, чи задовільняє хоч який-небудь елемент масиву умови, задані в переданої функції.

Синтаксис:

arr.some( callback[, thisArg ]);

Параметри:

callback - Функція перевірки кожного елемента, приймає три аргументи:

thisArg - Необов'язковий параметр. Значення, що використовується в якості this при виконанні функції callback.

Опис:

some() метод об'єкту Array який викликає передану функцію callback один раз для кожного елемента, присутнього в масиві до тих пір, поки не знайде такий, для якого callback поверне справжнє значення (значення, що стає рівним true при приведенні його до типу Boolean). Якщо такий елемент знайдений, метод some() негайно поверне true. В іншому випадку, якщо callback поверне false для всіх елементів масиву, метод some() поверне false.

Для перевірки чи задовільняють функцію усі елементи масиви використовують every.

Приклад:

function ev(element){return element==2;} var a = [1,3,7,4,8,2]; alert(a.some(ev)); //true