Array.unshift()

Array.unshift() - додає один або більше елементів в початок масиву і повертає нову довжину масиву.

Синтаксис:

arr.unshift([ element1 [, ...[, elementN]]])

Параметри:

element1, ..., element N - Необов'язкові параметри. Елементи, що додаються в початок масиву.

Опис:

unshift() метод об'єкту Array який встановлює передані значення в початок масиву.

Повертає нове значення властивості length.

Приклад:

var ar = new Array(); ar.unshift(10, 11); ar.unshift(12, 13, 14); alert(ar.toString()); // 12,13,14,10,11 var mas = new Array(12.2, 9, "JS"); mas.unshift(0, 1 , 2); alert( mas );