Array.toReversed()

Array.toReversed() - повертає новий масив з зміненим порядком проходження елементів масиву.

Синтаксис:

var newArr = arr.toReversed();

Параметри:

newArr - змінна якій присвоюється новий змінений ("перевернутий") масив.

arr - об'єкт Array.

Опис:

toReversed() метод об'єкта Array який повертає новий змінений масив з зміненим порядком проходження елементів масиву навпаки. Перший елемент масиву стає останнім, а останній - першим.

Метод toReversed() подібний до Array.reverse(), тільки toReversed() не змінює сам масив а повертає змінену копію.

Метод toReversed() входить у специфікацію ES2023.

Приклад:

var arr=[1,2,5,12]; var revArr=arr.toReversed(); alert( revArr ); //12,5,2,1