Array.from()

Array.from() - створює новий масив з масивоподібного об'єкта.

Синтаксис:

Array.from( arrayLike[, mapFn[, thisArg ]])

Параметри:

arrayLike - масивоподібний об'єкт.

mapFn - Необов'язковий параметр. Функція, що викликається для кожного елемента масиву.

thisArg - Необов'язковий параметр. Значення, що використовується в якості this при виконанні функції mapFn.

Опис:

from() метод обєкту Array який дозволяє створювати масиви з:

Array.from() має необов'язковий параметр mapFn, який дозволяє вам виконувати функцію map для кожного елемента створюваного масиву (або його підкласу). Простіше кажучи, виклик Array.from(obj, mapFn, thisArg) еквівалентний ланцюжку Array.from(obj).map(mapFn, thisArg), за винятком того, що він не створює проміжного масиву. Це особливо важливо для деяких підкласів масиву, наприклад типизованих масивів, оскільки проміжний масив неминуче призведе до усічення значень, щоб вони підпали під відповідний тип.

Даний метод не підтримують усі браузери.

Приклад:

// Перетворення масивоподібного об'єкта (arguments) в масив (Array) function f() { return Array.from(arguments); } alert(f(1, 2, 3)); // [1, 2, 3] // Любий ітерируймий об'єкт... var s = new Set(['foo', window]); alert(Array.from(s)); // ['foo', object Window] // Карта (Map) var m = new Map([[1, 11], [2, 22], [3, 33]]); alert(Array.from(m)); // [[1, 11], [2, 22], [3, 33]] // рядки (String) mas=Array.from('mas'); alert(mas); // ['m', 'a', 's'] // використання функції в якості функції відображення mas=Array.from([1, 2, 3], x => x + x); alert(mas); // [2, 4, 6]