Array.push()

Array.push() - додає один або більше елементів в кінець масиву і повертає нову довжину масиву.

Синтаксис:

arr.push( element1 , ..., elementN);

Параметри:

element N - елементи які необхідно додати у кінець масиву.

Опис:

push() метод об'єкту Array який додає значення в кінець масиву.

Приклад:

var a = ["а","б","в"]; c=a.push("г"); //a=["а","б","в","г"] alert(c); //4 var mas = new Array("JS"); mas.push("Javascript"); alert(mas);