Array.entries()

Array.entries() - повертає новий об'єкт ітератора масиву Array Iterator, що містить пари ключ / значення для кожного індексу в масиві.

Синтаксис:

arr.entries()

Опис:

entries() метод об'єкту Array який повертає масив Iterator, який може бути використаний для перебору ключів масиву і значень. Записи будуть повертати масив масивів, де кожний елемент масиву являє собою масив [індексу, значення].

Приклад:

var a = ["а","б","в"]; var e = a.entries(); alert(e.next().value); //[0,"а"] // e.next().value == [1, "б"] // e.next().value == [2, "в"] var arr=['дуб', 'клен', 'верба']; var intera=arr.entries(); var result=intera.next(); alert(JSON.stringify(result)); while(result.done==false){ console.log(result.value); result=intera.next(); }