Array.join()

Array.join() - об'єднує всі елементи масиву в рядок.

Синтаксис:

str = arr.join([ separator = ','])

separator - Необов'язковий параметр. Визначається рядок, що розділяє елементи масиву. Роздільник наводиться до рядка в разі потреби. Якщо він опущений, елементи масиву розділяються комою.

Опис:

join() метод об'єкту Array який перетворює всі елементи масиву в рядки і об'єднує їх в один великий рядок.

Для того щоб рядок перетворити на масив використовуйте метод String.split().

Приклад:

var a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]; s=a.join(); alert(s); //"1,2,3,4,5,6,7,8,9" a.join(" "); //"1 2 3 4 5 6 7 8 9" var mas = new Array("5", "пара", "9", 25, 9); s = mas.join(" - "); alert(s);