Array.findLastIndex()

Array.findLastIndex() - пошук у масиві з останього елемента, повертає індекс знайденого елемента

Синтаксис:

arr.findLastIndex(callback[, thisArg]);

Параметри:

callback - функція, викликає для кожного значення в масиві, приймає три аргументи:

thisArg - необов'язковий параметр. Значення, що використовується в якості this при виконанні функції callback.

Опис:

findLastIndex() метод об'єкту Array який викликає передану функцію callback один раз для кожного елемента, присутнього в масиві, до тих пір, поки вона не поверне true. Якщо такий елемент знайдений, метод findIndex негайно поверне індекс цього елемента. В іншому випадку, метод findLastIndex() поверне -1.

Пошук здійснюється з останього елемента (зправа на ліво). Для пошуку з першого елемента використовуйте Array.findIndex().

Для повернення значення знайденого в масиві елемента існує find(), findLast().

Метод Array.findLastIndex() входить у специфікацію ES2023.

Приклад:

var mas=[1, 5, 32, 98, 5, 3]; var pos=mas.findLastIndex(function(e){return e==5}); alert(pos); var mas=[7,45,67,39,10,12]; function f(value){return value==10;} var index =mas.findLastIndex(f); alert('10 знайдено в масиві за індексом: '+index);