Array.with()

Array.with() - повертає новий масив з зміненим значенням елемента за вказаним індексом.

Синтаксис:

var newArr = arr.with(index, value);

Параметри:

newArr - зміна якій присвоюється новий масив.

index - індекс елемента масиву в якому необідно змінити значення. Якщо вказати від'ємний індекс то вироховується з кінця: -index+Array.length.

value - нове значення елемента.

Опис:

with() метод об'єкта Array який повертає новий масив з зміненим значенням елемента за вказаним індексом.

Метод Array.with() входить у специфікацію ES2023.

Приклад:

var arr=[1,2,3,4,5]; var mas=arr.with(2,'три'); alert(mas); // [1,2,'три',4,5] Приклад зміни декількох значень при ланцюжковому виклику метода with(): var a=[10, 12, 8, 15]; var b=a.with(0,22).with(3,80); console.log(b); //[22,12,8,80]