Array.filter()

Array.filter() - отримання елементів масиву, що задовольняють умови, вказаною в функції зворотного виклику.

Синтаксис:

arr.filter(callbackfn[, thisArg])

Синтаксис:

callbackfn - Функція, приймаюча до трьох аргументов. Метод filter викликає функцію callbackfn по одному разу для кожного елемента масиву.

thisArg - Необвязковий. Об'єкт, на який може посилатися ключове слово this в функції callbackfn .Якщо аргумент thisArg опущений, як значення this використовується undefined.

Опис:

filter() метод об'єкта Array який викликає функцію callbackfn по одному разу для кожного елемента масиву в порядку зростання індекса.Функція зворотного виклику не викликається для відсутніх елементів масиву. Крім об'єктів масиву, метод filter може використовуватися будь-яким об'єктом, що має властивість length і володіє чисельно проіндексованими іменами властивостей.

Синтаксис функції зворотного виклику такий: function callbackfn (value, index, array1){...}

Повертає новий масив, що містить всі значення, для яких функція зворотного виклику повертає значення true .Якщо функція зворотного виклику повертає значення false для всіх елементів array1, довжина нового масиву дорівнює 0.

Приклад:

Функція яка повертає новий масив з елементами вказаного масиву які більше 5.

function ev(element){return element>5;} var a = [1,3,7,4,8,2]; alert(a.filter(ev)); function CheckIfPrime(value, index, ar) { high = Math.floor(Math.sqrt(value)) + 1; for ( var div = 2; div <= high; div++) { if (value % div == 0) { return false; } } return true; } var numbers = [31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53]; var primes = numbers.filter(CheckIfPrime); alert(primes); // [31,37,41,43,47,53]