Array.map()

Array.map() - створює новий масив з результатом виклику зазначеної функції для кожного елемента масиву.

Синтаксис:

arr.map( callback[, thisArg ])

callback - Функція, що створює елемент в новому масиві, приймає три аргументи:

thisArg - Необов'язковий параметр. Значення, що використовується в якості this при виконанні функції callback.

Опис:

map() метод об'єкту Array який викликає передану функцію callback один раз для кожного елемента і конструює новий масив з результатів її виклику. Функція callback викликається тільки для індексів масиву, що мають присвоєні значення, включаючи undefined.

Приклад:

function m2(e){return e*e;} mas =[5,7,45,87,3]; var x =mas.map(m2); alert(x); function AreaOfCircle(radius) { var area = Math.PI * (radius * radius); return area.toFixed(0); } var radii = [10, 20, 30]; var areas = radii.map(AreaOfCircle); alert(areas.toString()); // 314,1257,2827