Array.copyWithin()

Array.copyWithin - копіює послідовність елементів масиву всередині масиву.

Синтаксис:

arr.copyWithin(target, start[, end = this.length])

Параметри:

target - Початковий індекс позиції, куди копіювати елементи.

start - Початковий індекс позиції звідки починати копіювати елементи.

end - Необов'язковий параметр. Кінцевий індекс позиції де закінчувати копіювати елементи.

Опис:

copyWithin() метод об'єкту Array який копіює елементи масиву всередині поточного масиву.

Параметри target, start і end перетворюються на Number і обрізаються до цілих значень. Якщо аргумент start є негативним, він трактується як length + start де length - це довжина масиву. Якщо аргумент end є негативним, він трактується як length + end.

Метод copyWithin() змінює поточний масив і повертає копію зміненого масиву.

Не підтримують усі браузери.

Приклад:

[1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, 3); // [4, 5, 3, 4, 5] [1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, 3, 4); // [4, 2, 3, 4, 5] [1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, -2, -1); // [4, 2, 3, 4, 5] var mas=Array(1,2,3,4,5,6,7); alert(mas.copyWithin(4,2)); var mas = new Array(11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); var newMas= mas.copyWithin(1, 3); alert(mas);