Array.flatMap()

Array.flatMap() - виконує передану функцію при створені нового масив який містить всі елементи вкладених масивів.

Синтаксис:

Array.flatMap( function callback(currentValue[, index[, array]]) { //опис функції }[, thisArg]);

Параметри:

Array - об'єкт Array.

callback - функція яка викликається при створені елемента для нового масиву. Функція містить наступні параметри:

thisArg - не обов'язково вказувати. Значення яке використовується як this під час виконання callback.

Опис:

flatMap() метод об'єкта Array який повертає новий масив який містить усі вкладені масиви, при цьому при створені нового масиву викликається функція callback для кожного елемента.

Метод flatMap є ідентичним послідовному виклику методів map та flat з глибиною 1.

Приклад:

if(Array.flatMap){ var mas=[1,2,3,4,5,['5.1','5.2']]; var arr=mas.flatMap(function(e){return a+'#';}); alert(arr); }else alert('Ваш браузер не підтримує метод flatMap');