Array.pop()

Array.pop() - видаляє останній елемент з масиву і повертає його значення.

Синтаксис:

arr.pop();

Опис:

pop() метод об'єкту Array який видаляє останній елемент з масиву і повертає видалене значення.

Якщо ви викличете pop() на порожньому масиві, він поверне значення undefined.

Приклад:

var a = ["а","б","в","я"]; c=a.pop(3); //a=[а,б,в] alert(c); //"я" var mas = Array.of(12, 5, 1, "JS"); mas.pop(); alert(mas);