Array.toSpliced()

Array.toSpliced() - повертає новий масив в якому видалені вказані елементи і при необхідності вставлені нові.

Синтаксис:

var newArr = arr.toSpliced(start [, deleteCount [, item1 [, item2, itemN]]]);

Параметри:

newArr - змінна якій присвоюється новий масив.

startsl - індекс, за яким починати змінювати масив.

deleteCount - не обов'язково вказувати. Ціле число, яке вказує скільки елементів необхідно видалити.

item1, item2, itemN - необов'язкові параметри. Значення які додаються до масиву.

Опис:

toSpliced() метод об'єкта Array який повертає новий масив в якому видалені елементи з масиву і при необхідності вставлені на їх місце нові елементи.

Метод toSpliced() подібний до Array.splice(), тільки toSpliced() не змінює сам масив, а повертає новий змінений масив.

Метод Array.toSpliced() входить у специфікацію ES2023.

Приклад:

var arr=[1, 8, 3, 45, 10, 5]; var newArr=arr.toSpliced(3, 2); console.log(arr); // [1,8,3,45,10,5] console.log(newArr); // [1,8,3,5] var arr = ['Київ', 'Одеса', 'Дніпро', 'Харків', 'Львів']; var mas = arr.toSpliced(2); alert(mas); // ['Київ', 'Одеса']