Array.findLast()

Array.findLast() - зворотній складний пошук значення в масиві.

Синтаксис:

arr.findLast( callback [,thisArg ])

Параметри:

callback - функція яка викликає для кожного значення в масиві, приймає аргументи:

thisArg - необов'язковий параметр. Значення, що використовується в якості this при виконанні функції callback.

Опис:

findLast() метод об'єкту Array який викликає передану функцію callback один раз для кожного елемента в масиві, до тих пір, поки вона не поверне true. Якщо такий елемент знайдений, метод findLast() негайно поверне значення цього елемента. В іншому випадку, метод findLast() поверне undefined.

Пошук починається з останього елемента масиву (зправо на ліво). Якщо необхідно виконати пошук з першого елемента використовуйте метод Array.find().

Метод findLast() входить у специфікацію ES2023.

Для повернення індексу знайденого в масиві елемента існує метод findIndex().

Приклад:

var mas=[3,7,32,98,6,5,3]; var a=mas.findLast(function(value){return value==5}); alert(a); Пошук в масиві числа більшого за 10 і меншого за 15: function f(a){ //функція для пошуку в масиві if( a>10 && a<15 ) return true; else return false; } var mas = new Array(1, 3, 12, 16, 17, 14, 21, 9); var el = mas.findLast( f ); alert( el ); Приклад пошуку в масиві об'єкта в якому властивість count більше 3: var mas = [ {name: 'рис', count:1}, {name: 'гречка', count:5}, {name: 'макарони', count: 4} ]; var res=mas.findLast((value, index)=>{return value.count>3; }); alert('результат: '+res.name);