Array.toSorted()

Array.toSorted() - повертає новий відсортований масив.

Синтаксис:

var newArr = arr.toSorted(sortFunction);

Параметри:

newArr - змінна якій присвоюється новий змінений (відсортований) масив.

arr - об'єкт Array.

sortFunction - не обов'язково вказувати. Функція яка визначає порядок сортування. Якщо функцію не вказано то масив сортується відповідно до значень кодових точок кожного символу Unicode, отриманих шляхом перетворення кожного елемента в рядок.

Опис:

toSorted() метод об'єкта Array який повертає новий відсортований масив.

Метод toSorted() подібний до Array.sort(), тільки toSorted() не змінює сам масив а повертає змінену копію.

Метод toSorted() входить у специфікацію ES2023.

Приклад:

var arr=[1, 9, 5, 12, 3]; var sortArr=arr.toSorted(); alert( sortArr ); //1,3,5,9,12 Сортування масиву методом toSorted() з використанням функції сортування від більшого значення до меншого: function mySort(a,b){ if(a>b) return -1; if(a<b) return 1; return 0; } var mas=[16,7,45,0,9,2,3]; var sortMas=mas.toSorted(mySort); console.log(mas); //[16,7,45,0,9,2,3] console.log(sortMas); //[45,16,9,7,3,2,0]