Array.lastIndexOf()

Array.lastIndexOf() - шукає елемент в масиві.

Синтаксис:

arr.lastIndexOf(searchElement[, fromIndex = arr.length])

Параметри:

searchElement - елемент для пошуку в масиві.

fromIndex - Необов'язковий параметр. Індекс, з якого починати пошук в зворотному напрямку. Якщо індекс більше або дорівнює довжині масиву, проглядається весь масив. Якщо індекс є негативним числом, він трактується як зміщення з кінця масиву.

Опис:

lastIndexOf() метод об'єкту Array який порівнює шуканий елемент searchElement з елементами в масиві, використовуючи суворе порівняння (той же метод використовується оператором ===).

Якщо елемент знайдено повертає його індекс в масиві, якщо не знайдено повертає -1.

Для пошуку з початку масиву використовують indexOf.

Приклад:

var a = ["а","б","в"]; p=a.lastIndexOf("а"); alert(p); //0 var a = ["а","б","в"]; p=a.lastIndexOf("в",-2); alert(p); //-1