Array.reverse()

Array.reverse() - змінює порядок проходження елементів масиву.

Синтаксис:

arr.reverse()

Параметри

arr - об'єкт Array.

Опис:

reverse() метод об'єкта Array який змінює порядок проходження елементів масиву навпаки. Перший елемент масиву стає останнім, а останній - першим.

Приклад:

var a = ["а","б","в"]; a.reverse(); alert(a); //в,б,а var mas=new Array('1','2','три'); mas.reverse(); alert( mas );