Array.prototype.reverse

Array.reverse() - на місці звертає порядок проходження елементів масиву. Перший елемент масиву стає останнім, а останній - першим.

Синтаксис:

arr.reverse()

Опис:

Метод reverse() на місці переставляє елементи масиву, на якому він був викликаний, змінює масив і повертає посилання на нього.

Приклад:

var a = ["а","б","в"]; a.reverse(); alert(a); //в,б,а