Array.length

Array.length - кількість елементів в масиві.

Синтаксис:

arr.length

Опис:

length властивість об'єкту Array яка містить кількість елементів у масиві.

Масиви у JavaScript є розрідженими, а елементи в них не обов'язково повинні бути підряд одні за одним.

Властивість length не обов'язково збігається з числом елементів масиву. Наприклад, в наступному визначенні масиву властивість my_array.length містить значення 7, а не 2:

var mas= new Array(); mas[0]=1; mas[6]=7; alert(mas.length); // 7 alert( mas ); // [1,undefined,undefined,undefined,undefined,undefined,7]

Якщо присвоїти length менше число за кількість елементів то масив буде обрізаний (видалені останні елементи).

var mas= new Array(1,2,3,4,5,6,7); mas.length=5; alert(mas.toString()); //"1,2,3,4,5"

Приклад:

var mas= new Array(1,"два", 3, ":-)"); alert(mas.length); //4 var arr=[12,56,9]; alert('довжина масиву: '+arr.length); //3

Приклад створення масиву за розміром і заповнення елементів в циклі:

var mas= new Array(16); for(i=0; i<mas.length;i++) mas[i]=i+1; alert(mas.toString());