Array.shift()

Array.shift() - видаляє перший елемент з масиву і повертає його значення. Цей метод змінює довжину масиву.

Синтаксис:

arr.shift();

Опис:

shift() метод об'єкту Array який видаляє елемент з нульового індексу, зрушує значення по послідовним індексам вниз, а потім повертає видалене значення. Якщо властивість length масиву дорівнює 0, поверне undefined.

Приклад:

var a = ["а","б","в"]; a.shift(); alert(a); //б,в var mas = new Array("JS", "JavaScript", "Джаваскрипт"); mas.shift(); alert(mas);