Array.reduceRight()

Array.reduceRight() - викликає задану функцію зворотного виклику для всіх елементів.

Синтаксис:

arr.reduceRight(callbackfn[, initialValue]);

Параметри:

callbackfn - Функція, яка приймає до чотирьох аргументів. Метод reduceRight викликає функцію callbackfn по одному разу для кожного елемента масиву.

initialValue - якщо значення initialValue зазначено, воно використовується в якості початкового значення, з якого починається накопичення. При першому виклику функції callbackfn як аргумент замість значення з масиву надається це значення.

Опис:

reduceRight() метод об'єкту Array який викликає функцію callbackfn по одному разу для кожного елемента масиву в порядку зменшення індекса.

Значення, що повертається функції зворотного виклику надається як аргумент previousValue при наступному виклику функції зворотного виклику. Повертає значення останнього виклику функції зворотного виклику - повертається значення методу reduceRight.

Щоб накопичувати результат в порядку зростання індексу(зліва на право), використовують reduce.

Приклад:

function sum(a, b){ return a+b; } var mas=[3,66,4,9,5,34,12]; var s=mas.reduceRight(sum); alert(s);