Array.keys()

Array.keys() - повертає новий ітератор масиву Array Iterator, що містить ключі кожного індексу в масиві.

Синтаксис:

arr.keys()

Опис:

keys() метод об'єкту Array який повертає інтератор масиву.

Приклад:

var k = [ "a" , "b" , "c" ].keys(); alert(k.next().value); // 0 // k.next().value == 1 // k.next().value == 2 var arr = ['a', 'b', 'c']; var iterator = arr.keys(); alert(iterator.next()); // { value: 0, done: false } // iterator.next()== { value: 1, done: false } // iterator.next()== { value: 2, done: false } // iterator.next() == { value: undefined, done: true }