Array.toString()

Array.toString() - повертає рядкове представлення масиву і його елементів.

Синтаксис:

arr.toString();

Опис:

toString() метод об'єкту Array який повертає рядкове представлення масиву. Метод викликається автоматично коли необхідно представити масив як рядок.

Array перевизначає метод toString об'єкта Object. Для об'єктів класу Array, метод toString з'єднує масив і повертає один рядок, що містить кожен елемент масиву, розділений комами.

JavaScript викликає метод toString автоматично, коли масив представляється текстовим значенням або коли масив знаходиться в контексті рядків.

Приклад:

var a = new Array(1,2, 3,4,5); s=a.toString(); alert(s); var mas = new Array(12.2, 9, "JS", new Date(), {p:12}); alert( mas.toLocaleString() );