Array.observe()

Array.observe() - використовується для асинхронного огляду змін в масивах, подібно до того, як метод Object.observe() використовується для тих же цілей для об'єктів. Він надає потік змін в порядку їх виникнення.

Синтаксис:

Array.observe( arr, callback);

Параметри:

arr - масив який необхідно оглянути.

callback - функція яка викликається на кожні зроблені зміни в масиві, з наступними аргументами:

Опис:

observe() метод об'єкту Array який виконує функцію callback викликається кожен раз, коли з масивом arr відбуваються які-небудь зміни. Параметром в неї передається масив з усіма змінами, що відбулися в порядку їх виникнення.

Зміни через методи об'єкта Array, наприклад, за допомогою методу Array.prototype.pop(), будуть зареєстровані як зміни типу "splice". Присвоєння величини індексу, в результаті якого розмір масиву не зміниться, може бути зареєстровано, як зміна типу "update".

Не всі браузери підтримують.

Приклад:

var a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]; if(Array.observe){ Array.observe(a, function(m){alert(m);}); a[0]=1; }else alert('Ваш браузер не підтримує метод Array.observe');