Array.concat()

Array.concat - об'єднує масив з масивом або з значенням.

Синтаксис:

var new_array = old_array .concat( value1 [,value2[, ...[, valueN ]]])

Параметри:

valueN - масив або значення, що з'єднуються в новий масив.

Опис:

concat() метод об'єкту Array який створює новий масив, що складається з елементів поточного масиву і масиву або значень переданих у параметрах.

Приклад:

var a = [1,2,3], b=[4,5,6]; c= a.concat(b, 10); alert(c); //[1,2,3,4,5,6,10]

Приклад об'єднання двох масивів:

var mas1=new Array(12, 5, 8), mas2=new Array(99, 66, 25, 1); var newMas= mas1.concat(mas2); alert(newMas);